Monthly Archives: February 2012

Papers 2012

January 25, Forum for hellige skrifter, Universitetet i Agder

Torleif Elgvin, “En ‘allmektig’ menneskesønn og messias før NT: Daniel 7, 4Q521Messianic apocalypse og 1 Enok 47-73”

February 29, Forum for hellige skrifter, Universitetet i Agder

Årstein Justnes, “Det nye testamentets grunntekst(er)”

March 7, Forum for hellige skrifter, Universitetet i Agder

Torleif Elgvin, “Gabriels åpenbaring – en endetidstekst om messiansk tegn på den tredje dag før NT”

June 25-29, Nangeroni Meeting, Gazzada (Milan)

Torleif Elgvin, “Texts on Messianic Reign during the Hasmonean Period” (short paper)

Årstein Justnes, “4Q246 in Context” (short paper)

July 22-26, Society of Biblical Literature, Amsterdam

Årstein Justnes, “Obviously Great, Probably Evil: The Son of God in 4Q246” (Program unit: Apocalyptic Literature)

Årstein Justnes, “On Being a ‘Librarian’ Before Dewey and the Bible” (Program unit: Qumran and the Dead Sea Scrolls)

August 5-8, Norwegian Summer Academy for Biblical Studies (NSABS), Ansgar Theological Seminary, Kristiansand

Årstein Justnes, “A Violent Hope: ‘Scriptural’ Eschatological Violence in the Dead Sea Scrolls”

November 17-20, Society of Biblical Literature, Annual Meeting

Torleif Elgvin, “A Variant Literary Edition of 2 Samuel from Qumran” (Session: Textual Growth: What Variant Editions Tell Us About Scribal Activity)

Torleif Elgvin, “Heaven and Earth Will Obey His Messiah. 4Q521 as Interpretation of Daniel 7” (Session: Qumran)

Ira Rabin, “Implications of the material aspects of the Dead Sea Scrolls for Qumran studies” (Session: Qumran)

November 23, Forum for hellige skrifter

C.J. Davis, “Prophets of Exile: 4QApocryphon of Jeremiah C, Apocryphal Baruch, and the Efficacy of the Second Temple”

Updated : 11/23/2012

Advertisements

Popular Lectures 2012

4. februar, Lyngør St. Olavslosjen

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene – myter, mysterier og skjult kunnskap: Hva lærer de oss egentlig om Bibelen og urkristendommen?”

5. februar, Risør menighet, DnK. Bibeldagen, seminar om Dødehavsrullene

Torleif Elgvin, “Nytt lys på gamle tekster og Bibel 2011”

18.-19. februar, Stadt og Selje, bibeldagshelg

Torleif Elgvin, fellesseminar DnK og pinskekirken om Dødehavsrullene (lørdag)

Torleif Elgvin, bibeldagssamling med bidrag om Dødehavsrullene og bibeloversettelse (søndag)

6. mars, Haslum Lions

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene – det 20. århundres viktigste tekstfunn”

9. mars, Tønsberg frikirke

Torleif Elgvin, “En historiker ser på evangeliene”

26. mars, Oslo pensjonistuniversitet

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene, det 20. århundre viktigste tekstfunn”

16. april kl 18.00-20.00Sørlandets kunstmuseum

Torleif Elgvin, “Siste nytt om Dødehavsrullene”

24. april kl 11.00-12.00, Kristiansand senioruniversitet (Kongens senter, Dronningensgt 24)

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene”

20. juni kl 14.15-14.45, Kristiansand, Seminar med KDs UH-avdeling

Årstein Justnes, “Førbibelske tekster: En presentasjon av forskningsprosjektet ‘Biblical’ Texts Older than the Bible”

20. oktober kl 13.50-14.10, Kristiansand Haandverkeren, Renessansemennesker, Kaféforedrag

Årstein Justnes, “Tekstkritikk – drømmen om urteksten”

4. desember, Med Israel for fred, avd. Arendal (Filadelfia kurs- og konferansesenter, Arendal)

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene”

Oppdatert: 23. okt (ÅJ)


New Research Project

This is a blog for the research project “‘Biblical’ Texts Older than the Bible” funded by The Research Council of Norway and University of Agder, Norway.

Project leader: Torleif Elgvin, Høgskolen i Staffeldsgate

Project coordinator: Årstein Justnes, University of Agder

Postdoctoral fellow: CJ Davis, University of Agder