Monthly Archives: December 2013

Popular Lectures 2013

Årstein Justnes, “Hemmeligheten i hulene: Dødehavsrullene”. Nabotreff Justvik Kirke, 27. november.

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene – nytt lys på gamle bibeltekster”. Israelsmisjonen, Kristiansand, 26. oktober.

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene, Schøyen-samlingen og Bibelen”. Gjesteforelesning ved Ansgar Teologiske Høgskole, 11. september.

Torleif Elgvin, “Qumran-skriftene som hjelp og som utfordring – eksempler”. Foredrag på oversetterseminar for Bibelen til samisk, 23. april.

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene – nytt lys over gamle bibeltekster”. Populærforedrag i Alta kirke (Nordlyskatedralen),  23. april.

Torleif Elgvin, “A Davidic Messiah with Heavenly Power: Daniel 7 and the ‘Messianic Apocalypse’ from Qumran (4Q521)”, Caspari Center, Jerusalem, March 5th at 7 pm.

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene og vår bibel”, Søndagsskole for menn, Greipstad menighetshus, 10. januar

ÅJ 1/9/14

Advertisements

Qumran-salme i Norsk Salmebok fremføres i NRK P1 søndag 15. desember

I 2004 oversatte Torleif Elgvin deler av en salme fra qumranskriftet Samfunnets Regel i sin bok Mine lepper spiller fløyte. Jødiske bønner før Jesus. I 2008 ble teksten gjendiktet i verseform av Sven Aasmundtveit, som fant en vakker irsk melodi til den. Salmen ‘Som toner i en evig sang’ er nå inkludert i den nye Norsk Salmebok (nr. 395). Dette er første gang en salme fra Qumran-samfunnet har ‘gjenoppstått’ i bruk i et moderne trosfellesskap. Søndag 15. desember blir salmen for første gang fremført i radio (Sangtimen, NRK P1 kl. 8-9), introdusert av Nils Abrahamsen og sunget av Sven Aasmundtveit selv.