Qumran-salme i Norsk Salmebok fremføres i NRK P1 søndag 15. desember

I 2004 oversatte Torleif Elgvin deler av en salme fra qumranskriftet Samfunnets Regel i sin bok Mine lepper spiller fløyte. Jødiske bønner før Jesus. I 2008 ble teksten gjendiktet i verseform av Sven Aasmundtveit, som fant en vakker irsk melodi til den. Salmen ‘Som toner i en evig sang’ er nå inkludert i den nye Norsk Salmebok (nr. 395). Dette er første gang en salme fra Qumran-samfunnet har ‘gjenoppstått’ i bruk i et moderne trosfellesskap. Søndag 15. desember blir salmen for første gang fremført i radio (Sangtimen, NRK P1 kl. 8-9), introdusert av Nils Abrahamsen og sunget av Sven Aasmundtveit selv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: