Monthly Archives: February 2014

Popular Lectures 2014

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene: hemmeligheten(e) i hulen(e),” gjesteforelesning Ansgar Teologiske Høgskole, Sept. 11.

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene, det 20. århundres viktigste tekstfunn”. Foredrag i Holter kirke, Nannestad, Sept. 3.

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene, Bibelen og bibeloversettelse,” Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen, July 24.

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene: Hovedtemaer, kontroverser og ‘nye’ tekster,” Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen, July 23.

Årstein Justnes, “Hva er Dødehavsrullene?” Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen, July 22.

Torleif, Elgvin,  “Dødehavsrullene – det 20. århundres viktigste tekstfunn”. Oppegård seniorakademi, February 26.

Torleif Elgvin, “Priestly Messiahs in the Bible, Dead Sea Scrolls, and Hebrew.” Open Lecture Caspary Center for Biblical and Jewish Studies, Jerusalem, February 11.

Advertisements