Monthly Archives: January 2015

Papers 2015

Torleif Elgvin, «Bakgrunn for prosjektet ‘Biblical’ Texts Older than the Bible, oversikt over Dødehavstekstene i Schøyen-samlingen». NGTS seminar 2015. Ansgar Teologiske Høgskole, 5. desember.

Årstein Justnes, «Å studere ‘bibelske’ tekster med ukjent opphav». NGTS seminar 2015. Ansgar Teologiske Høgskole, 5. desember.

Torleif Elgvin, «Forskningsresultater fra Biblical Texts Older than the Bible». NGTS seminar 2015. Ansgar Teologiske Høgskole, 5. desember.

Årstein Justnes, «Eksempler på (flat-)brødundere: Å rekonstruere små fragmenter». NGTS seminar 2015. Ansgar Teologiske Høgskole, 5. desember.

Årstein Justnes, «Den store Jesaja-rullen og ny/materiell filologi». Jesaja-seminar. Ansgar Teologiske Høgskole, 5. desember.

Kipp Davis, “Column Structure and Standardisation: Some Observations of Scribal Features in the Judaean Desert Psalms Manuscripts and their Implications”. Helsinki workshop 24–25th September.

Torleif Elgvin, “From Collections of Love Songs to a Solomonic Composition: The Growth of the Book of Canticles in Hasmonean and Herodian Times”. Functions of Psalms and Prayers in the Late Second Temple Period. Copenhagen Workshop, Mai 7.–9.

Årstein Justnes, “The Hand of the Corrector in 1QIsaa XXXIII 7 (Isa 40,7-8)”. Holy Scriptures Forum. January 30.

Årstein Justnes, “Hazon Gabriel – A Modern Forgery”. Holy Scriptures Forum. January 16.

Advertisements