Category Archives: Articles

Articles 2012

Torleif Elgvin, “The Gabriel Text,” Encyklopedia of the Bible and Its Reception. Forthcoming de Gruyter

Popular Articles

Torleif Elgvin, “Israels-kjærlighet på avveie?” Kronikk i Vårt Land 1. oktober (2012).

Torleif Elgvin, “Bruk av historien i Bibelens land,” Kronikk i Trønderavisa 26. september (2012)

Torleif Elgvin, “Å misforstå bibelske tekster,” Vårt Land 20. mars (2012), s. 24-25

Torleif Elgvin, “Hvordan tenkte de bibelske forfatterne selv?” (Verdidebatt.no 17. mars 2012)

Advertisements