Category Archives: Popular Lectures

Popular Lectures & Media 2015

Torleif Elgvin, «Jødedom og kristendom i de første århundrene. Konflikt og resepsjon med tilhørende ‘litteraturhistorie’.» Foredrag på årsmøtet for faglige oversettere i Norsk Faglig Forfatter- og Oversetterforening. Vettakollen, 7. november.

Torleif Elgvin, «Dødehavsrullene – nytt lys over bibelske tekster». Israels venner. Frogner Misjonssenter, Sørum, 24. oktober.

Torleif Elgvin, «Dødehavsrullene – det viktigste tekstfunn i det 20. århundre». Odd Fellow-losjen, Oslo, 13. oktober.

Torleif Elgvin, “The Dead Sea Scrolls and New Understanding of the Bible”. Guest lecture at Henan University, Kaifeng, September 18 and Tsinghua University, Beijing September 24.

Torleif Elgvin, “How Judaism and Christianity Influenced Each Other in the Early Centuries”. Henan University, Kaifeng, September 20 and Tsinghua University, Beijing September 25.

Årstein Justnes, «Dødehavsrullene – det nyeste nye». Gjesteforelesning Ansgar Teologiske Høgskole 23. september.

Torleif Elgvin [intervju], “Rull av kull fyller hull“. Vårt Land 25. juli.

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene – siste nytt”. Voksengruppa, Oddernes menighetshus, Kristiansand. 10. april.

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene”. Kortkurs (4 hours). Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland. February.

Advertisements

Popular Lectures 2014

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene: hemmeligheten(e) i hulen(e),” gjesteforelesning Ansgar Teologiske Høgskole, Sept. 11.

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene, det 20. århundres viktigste tekstfunn”. Foredrag i Holter kirke, Nannestad, Sept. 3.

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene, Bibelen og bibeloversettelse,” Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen, July 24.

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene: Hovedtemaer, kontroverser og ‘nye’ tekster,” Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen, July 23.

Årstein Justnes, “Hva er Dødehavsrullene?” Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen, July 22.

Torleif, Elgvin,  “Dødehavsrullene – det 20. århundres viktigste tekstfunn”. Oppegård seniorakademi, February 26.

Torleif Elgvin, “Priestly Messiahs in the Bible, Dead Sea Scrolls, and Hebrew.” Open Lecture Caspary Center for Biblical and Jewish Studies, Jerusalem, February 11.


Popular Lectures 2013

Årstein Justnes, “Hemmeligheten i hulene: Dødehavsrullene”. Nabotreff Justvik Kirke, 27. november.

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene – nytt lys på gamle bibeltekster”. Israelsmisjonen, Kristiansand, 26. oktober.

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene, Schøyen-samlingen og Bibelen”. Gjesteforelesning ved Ansgar Teologiske Høgskole, 11. september.

Torleif Elgvin, “Qumran-skriftene som hjelp og som utfordring – eksempler”. Foredrag på oversetterseminar for Bibelen til samisk, 23. april.

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene – nytt lys over gamle bibeltekster”. Populærforedrag i Alta kirke (Nordlyskatedralen),  23. april.

Torleif Elgvin, “A Davidic Messiah with Heavenly Power: Daniel 7 and the ‘Messianic Apocalypse’ from Qumran (4Q521)”, Caspari Center, Jerusalem, March 5th at 7 pm.

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene og vår bibel”, Søndagsskole for menn, Greipstad menighetshus, 10. januar

ÅJ 1/9/14


Popular Lectures 2012

4. februar, Lyngør St. Olavslosjen

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene – myter, mysterier og skjult kunnskap: Hva lærer de oss egentlig om Bibelen og urkristendommen?”

5. februar, Risør menighet, DnK. Bibeldagen, seminar om Dødehavsrullene

Torleif Elgvin, “Nytt lys på gamle tekster og Bibel 2011”

18.-19. februar, Stadt og Selje, bibeldagshelg

Torleif Elgvin, fellesseminar DnK og pinskekirken om Dødehavsrullene (lørdag)

Torleif Elgvin, bibeldagssamling med bidrag om Dødehavsrullene og bibeloversettelse (søndag)

6. mars, Haslum Lions

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene – det 20. århundres viktigste tekstfunn”

9. mars, Tønsberg frikirke

Torleif Elgvin, “En historiker ser på evangeliene”

26. mars, Oslo pensjonistuniversitet

Torleif Elgvin, “Dødehavsrullene, det 20. århundre viktigste tekstfunn”

16. april kl 18.00-20.00Sørlandets kunstmuseum

Torleif Elgvin, “Siste nytt om Dødehavsrullene”

24. april kl 11.00-12.00, Kristiansand senioruniversitet (Kongens senter, Dronningensgt 24)

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene”

20. juni kl 14.15-14.45, Kristiansand, Seminar med KDs UH-avdeling

Årstein Justnes, “Førbibelske tekster: En presentasjon av forskningsprosjektet ‘Biblical’ Texts Older than the Bible”

20. oktober kl 13.50-14.10, Kristiansand Haandverkeren, Renessansemennesker, Kaféforedrag

Årstein Justnes, “Tekstkritikk – drømmen om urteksten”

4. desember, Med Israel for fred, avd. Arendal (Filadelfia kurs- og konferansesenter, Arendal)

Årstein Justnes, “Dødehavsrullene”

Oppdatert: 23. okt (ÅJ)